Skerne Wibe

Top-copy2

Skerne Wibe logo

Voor al uw vergaderingen, feesten en andere samenkomsten.
Voor alle activiteiten zie agenda Engelum.com.

Stichting Dorpshuis "Skerne Wibe" Engelum

Bestuur Skerne Wibe

Voorzitter

André Posthumus

06 - 1204 5139

aptimmer@hotmail.com

Secretaris

vacant

Penningmeester

Bettie Schaafstal

058 - 2531 716

r.v.schaafstal@hccnet.nl

Boekingen/agenda

Tjitske Posthumus

058 - 2531 755

tjiskeposthumus1946@gmail.com   

bij geen gehoor

Jan Jetzes Bakker

06 - 5108 8664Onderhoud

Rinze Bruinsma

06 - 5024 18 24Inkoop horeca

Marrit van Asperen

06 - 2861 6437Technische dienst

Johannes Kortendijk

06 - 5105 5389Vrijwilligers

Sander Krikke

06 - 3511 3920Dorpshuis

Skerne Wibe

058 - 2531 569

skernewibe@live.nl Kijk op www.skernewibe.nl