vrijdag, 28 februari 2020 19:03

Buslijn 71 moet blijven!

Maandagavond 24 februari was er een grote opkomst op de informatieavond in Ingelum over buslijn 71. Deze buslijn die Marsum, Ingelum, Bitgummole, Bitgum, Berltsum en Wier aandoet dreigt met de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer te verdwijnen. Hier een verslag.

Pagina 2 van 2