Skip to main content

Iisclub

iisclub De Trije Doarpen

image001


Frans  Dijkstra:               voorzitter  Tel. 058-2531652
Piet                                  Hoogland: secretaris Tel. 058-2531584
Herman Osinga:             penningmeester Tel. 085-2531270
Jisse Postma:                website/algemeen Tel. 085-2531986
Jan Bijlsma:                    algemeen Tel. 058-2532032
Marcus de  Vries:           algemeen Tel. 058-2531309
Gerrit Zwalua:                 algemeen Tel. 058-2532042
Scholte Zwalua:              algemeen Tel. 058-2532037
Hessel van der Woude: algemeen Tel. 058-2532048
Kijk voor meer informatie op hun eigen site:                          www.ijsclubdetrijedoarpen.nl