woensdag, 07 april 2021 19:35

Roeken en Katten WandeltochtRoeken en Katten Wandeltocht op zaterdag 24 april vanuit Bitgummole


Wandelen met een georganiseerde fysieke wandeltocht kan weer in Friesland!

Op zaterdag 24 april organiseren we organiseren we als Molewjuk samen met en onder verantwoordelijkheid van Friesland Beweegt .
Enkele weken geleden zijn we gevraagd door de KWBN (Wandelbond), NOC-NSF en het Ministerie van VWS om op zaterdag 24 april deze wandeltocht te houden als onderdeel van een sneltest project.
Kort gezegd betekent dit, dat alle wandelaars en vrijwilligers maximaal ruim een dag tevoren in een snelteststraat een sneltest op Corona laten afnemen.
Heb je een negatieve uitslag, dan krijg je daarvan een schriftelijk bewijs, dat ook met een app op de smartphone gezet kan worden. Daarmee, en met het inschrijving bewijs, tevens bewijs van betaling, mag je deelnemen aan de wandeltocht.
Dat betekent dus dat alle wandelaars en vrijwilligers Coronavrij getest naar de Molewjuk komen, de start, rust en finishplaats van de wandeltocht.

Er zijn twee afstanden: 10 km en 27 km.

Het maximum aantal deelnemers is 400.

Deze komen en starten niet tegelijk, maar in zogenaamde tijdsloten tussen 7.45 en 11.15 uur.

Daarmee spreiden we de wandelaars gedurende de gehele dag.

Er zijn op dit moment al ruim 220 aanmeldingen binnen. 

Er is nog ruimte, dus wie mee wil wandelen kan gaan naar de site roekenenkatten.nl (of naar de wandel.nl site van de KWBN).

Daar staat alle informatie en is ook een knop om je in te schrijven.