maandag, 12 april 2021 12:52

De F35 het vervolg


 

Laag frequent geluid F35 zorgt voor onvoldoende geluidsisolatie

De Werkgroep Laagvliegroutes Friesland Nee, Drenthe Blijft Stil & HoogOverSteenwijkerland hebben onderzocht dat het geluid van de F35 voor een slechte demping zorgt bij de geïsoleerde woningen rondom de vliegbasis Leeuwarden.

Dit komt omdat het geluid van de F35 veel lage tonen heeft. Deze tonen laten zich moeilijker dempen. Omdat volgens de onderzoekers geluidsisolerend glas ontworpen is voor geluidsfrequenties boven doorgaans 500 Herz lijkt het of er geen verschil meer is tussen binnen en buiten. Berekend is dat, ondanks het aangebrachte isolatieglas, binnen nog geluidspieken boven 80 dB voorkomen. De klachten van de bewoners hierover zijn dan ook aantoonbaar terecht.

In het onderzoeksrapport van de Drs. T. Tukkers wordt het verschil in geluidsproductie tussen de F16 en haar opvolger F35 glashelder aangetoond. Dit komt overeen met de belevingen van de omwonenden van de vliegbasis en met de geluidsniveaus die gemeten worden door het permanente geluidsmeetnet rondom de vliegbasis Leeuwarden. Rondom de vliegbasis Leeuwarden zijn tussen 1985 en 2002 ruim 900 woningen voorzien van geluidsisolatie in de dorpen, Marsum, Jelsum, Koarnjum, Britsum, Ingelum, Dyksterhuzen en Menaam.

Jelsumer Nico Groenewegen heeft de geluidsdemping bij circa 50 vliegtuigpassages binnen en buiten gemeten. Hij kwam tot een gemiddelde demping van slechts 27 dB(A) waar het 40 dB(A) zou moeten zijn.

Gerard Veldman uit Koarnjum en Geert Verf uit Marsum zitten in een Stuurgroep met Defensie, provincie en omwonenden vliegbasis Volkel. Op 20 mei stond al een vergadering gepland over kwaliteit van de geluidsisolatie bij het geluid van de F35. Veldman en Verf hebben de Tweede Kamer in 2013 al gewezen op de vraag of de vereiste geluidsdemping nog wel gehaald wordt bij het geluid van de F35. De Tweede Kamer heeft zich (via de motie Eijsink) unaniem uitgesproken voor het onderzoeken hiervan en zo nodig een verbeterplan te maken. Veldman en Verf zijn hierover al enige tijd in gesprek met de provincie en Defensie. Wordt vervolgd.

Eerder heeft geluidsdeskundige R. Muchall die o.a. al jarenlang een geluidsmeetnet rondom Schiphol beheert, berekend dat bij gelijkblijvende geluidsniveaus als in 2020 de F35 nog maar 38% kan vliegen van wat de F16 in 2019 heeft gedaan.

.