De engelum.com internetredactie


Wij stellen nieuws en leuke ideeën zeer op prijs: info@engelum.com.

Front

Mailadressen redactieleden:

Jelle Wim Bakker: jellewim@gmail.com  

Paula Postma  albertytse@msn.com

Angela van der Veen-Postma: angelapostma@live.nl

Peter Sinnema:  p.sinnema5@upcmail.nl

Piet van der Heide:  heidepiet@gmail.com 

Kirsten Sinnema: kirstensinnema@icloud.com