Skip to main content

Archief 2009

Engelum.com archief 2009

Januari 2009

De nieuwjaarstent

Niewjaarsborrel

Uitslag kleurwedstrijd

Het karbitkanon (making off)

Live muziek op jeugdsoos

15 vragen aan Jetty Dijkstra

Fryske plaknammen

Nieuwe bewoners in de pastorie

SneeuwpretFebruari 2009

Jongste bewoner Jorrit Jelle Fortuin

Turntalenten

Op bezoek bij Daan en Griet Wassenaar

Rintsje Kas in Skerne Wibe

Sieraden maken bij de vrouwenvereniging


Maart 2009

Nieuwe bewoners Keuning/Gibson

Sloop boerderij Miedema

40 jaar vogelwacht

Op bezoek in de keet

Jongste bewoonster Lieke Struiksma

Vrijwilligersavond

Een dag van Marje vd Meer

Een natuurlijk drama


April 2009

Klaverjas toernooi in Skerne Wibe

Van de jeugdredactie

15 vragen aan Henk Kruizinga

Fotograaf op grote hoogte

De hobby van Thonnis de Jonge

Himmeldei 2009

De toneelvereniging op reis


Mei 2009


De hobby van Yne Ynema deel 1

De hobby van Yne Ynema deel 2

Karin's atelier

Restauratie kerktoren

Motor toertocht 2009

Voorbereiding Solarboat challenge

Jongste bewoner Tymen Krikke

Foto Flitsen


Juni 2009

Het pinkstster weekend

De grote verbouwing

60 jarig jubileum vv Beetgum

Trekker Elfstedentocht dag 1

Trekker Elfstedentocht dag 2

Trekker Elfstedentocht slotavond

Trekker Elfstedentocht camping

Trekker Elfstedentocht The morning afther

De hondentrimsalon van Sanne

15 vragen aan Klazina van der Wal-Smeding

Succes voor de Griene Sinnefretter


Juli 2009

Het huwelijks bootje

Spookboerderij

Rapper Jan Dalstra

Jongste bewoonster Cristianna Hoekstra

Jeugredactie 3

Vacantiefoto's Normadie

Vliegende container

Merke vlaggetjesrace

Merke kupkestekke

Merke speurtocht

Merke zaterdagavond

Merke zondagavond


Augustus 2009

Kaas maken in India

Duncan Vlaar naar de golf van Aden

De loopgraven

Topdrukte op het land

Fotoflitsen

De plankjes partij

Straatkaatsen

De Harne BBQ

De laatste toren luchtfoto's


September 2009

De Folkert Klazinga BBQ

De hobby van Peter Gibson

Krisis party deel 1

Krisis party deel 2

15 vragen aan Tsjisse Schaap

Bourren Tsjerkeleane BBQ

Caravan cross

Op bezoek bij Joop en Bauk Woudstra

Straten volleybal toernooi

Rock & Roll op Terschelling


Oktober 2009

Atelierbezoek bij Carla Schuurman

Nieuwe kerktoren

Reunie 15e Oude Trekker Elfstedentocht deel 1

Reunie 15e Oude Trekker Elfstedentocht deel 2

Uitstapje vrouwenvereniging

Even voorstellen: ons dorpsbelang

Sanne Postma Fries kampioen

Nieuw in de internet redactie

Uitbreiding

Bezoek aan de traditie kamer


November 2009

In frou foar Tobias

Marathon van New York

Sint Maarten

Rutger naar Australie

Intocht Sinterklaas deel 1

Intocht Sinterklaas deel 2

Open huis Angre Bus

Jubileum concert Jubilate

Heropening Ingelumer toer

Rinze Bruinsma in Nieuw Zeeland


December 2009

Nieuwe bewoners vd Veen

Jetty's workshops

Engelum in kerstsfeer

Kerstcocert Charles Dickens

Oudejaarsdag