Skip to main content

De oude doos

Oud 8

De Bourren ± 1920

Oud 1

De Buorren 1934

Oud 12

Jaartal ± 1911

Oud 23

Oud 24

Poststempel 1911

Oud 34

Poststempel 1933

Oud 47

Voormalige lagere school, gebouwd in 1907, gesloten in 1939.

Oud 27

Bourren-Tilledyk, tegenwoordig het huis van Tsjisse en Klaske.

Oud 9

Oud 59

Voormalige diaconiewoningen aan de Bourren.

Oud 43

Het Molehûske ± 1906

Oud 44

Historische boerderij "De stenen uilenborden" bekend van het gelijknamige verhaal/legende, dat u hier kunt lezen.

Oud 42

Voormalige boerderij v.d. Fam. Wassenaar, tegenwoordig "Cleyn Alserd".

Heech hout

"It Heech Hout". Vroeger een bruggetje over de vaart tussen Pieter vd Wal en de Fam. Dalstra.

Harnedyk

Harnedyk ca 1950. Links het huis van Marja, midden huis familie Achterberg en rechts het huis van Ernest en René.

oude buorren

Buorren 1930.

Slager 2

Slagerij op de Harnedyk 20.

Slager Doeke Dijkstra en zijn vrouw, de slagersknecht die de koe vasthoudt is Teake Schat.  

pastorieDeel deze pagina ook op sociale media.