woensdag, 16 december 2020 19:12

De Ingelumer herdenkings kerstboomInitiatief neemster Angela zei er het volgende over in de Franeker courant.

,Er ging zoveel niet door dit jaar, geen merke, geen kaatswedstrijden. Ingelum is een klein, hecht dorp. Ik vond dat er toch iets moest zijn, iets voor de verbinding van het dorp. Ik had het erover met mijn vader. Een kerstboom bij het dorpshuis is er voor iedereen en je kunt er naartoe wanneer je wilt. Een plaats voor herdenking voor mensen die ons ontvallen zijn”, vertelt Van der Veen. 

1.

4

Het initiatief werd omarmd door daar dorpsgenoten en werd financieel mogelijk gemaakt door Dorpsbelang, een groot aantal bedrijven en veel gulle giften van inwoners van het dorp. ,,Dat voelt heel warm aan, het is de eerste keer dat we zoiets organiseren. Dat we daar zoveel steun voor kregen, is geweldig. Een ‘moaie mienskip’. Voor mij is Ingelum een hecht dorp waar iedereen elkaar in zijn of haar waarde laat. We hebben nog wat geld over gehouden van de donaties, daarvan gaan we de dag voor kerst kaarsen plaatsen bij de kerk.’’

6

3

De jonge dorpsgenoot Jurrit Osinga werd gevraagd de sterren te maken: ,,We wisten van Jurrit dat hij wel meer met houtbewerking bezig is. We vroegen Jurrit of hij de sterren wilde maken en hij was meteen enthousiast. We wilden graag mensen uit het dorp erbij betrekken, de mensen die we benaderden, waren meteen bereid te helpen. De sterren zijn prachtig geworden, we zijn er heel blij mee!’’

Via Facebook en via de website van het dorp werd een oproepje geplaatst. Wie voor zijn of haar nabestaande een ster in de boom wilde hangen, kon dat doorgeven aan Van der Veen. Zij zorgde ervoor dat er voor iedere overledene een ster was. ,,Ik heb mijn best gedaan iedereen te bereiken, een aantal keren heb ik een oproepje gedaan op Facebook en het heeft op de website gestaan. Het kan natuurlijk zijn dat we niet iedereen daarmee bereikt hebben. Daarom hangt helemaal boven in de boom een ster voor alle Ingelumers die ons ontvallen zijn. Op de sterren staan namen van mensen die afgelopen jaar zijn overleden, maar ook namen van familieleden die al eerder overleden zijn. Zo wordt het echt een herdenkingsboom voor iedereen.’’

5

2

Afgelopen zaterdag was iedereen die zich aangemeld had uitgenodigd om zelf de ster in de boom te hangen. Een groot aantal nabestaanden gaf gehoor aan die uitnodiging. In een rustig samenzijn werden de sterren in de boom gehangen. ,,Ik had er graag iets groters van willen maken, iets voor het hele dorp, maar vanwege corona hebben we het dit jaar op deze manier gedaan. Mijn vader heeft een constructie gemaakt waar de boom, die zo’n vijf meter hoog is, op beton in kan staan. Die constructie kunnen we de komende jaren vaker gebruiken. Het zou mooi zijn als het een terugkerend iets zou worden. En we hopen dat we dat de komende jaren op een uitgebreidere manier vorm kunnen geven.”