zaterdag, 06 maart 2021 11:07

Verkiezingen in corona tijdCoronamaatregelen Tweede Kamerverkiezing 2021

Alle stembureaus worden zo ingericht dat het zo veilig mogelijk is om te stemmen. Wij nemen onder andere deze maatregelen:

  • Er zijn gescheiden looproutes.
  • De stemlokalen worden zo ingericht dat u en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes en stempotloden worden voortdurend gedesinfecteerd.
  • Er is een extra lid van het stembureau aanwezig om alles in goede banen te leiden. Volg de instructies op van dit stembureau-lid.

verkiezingen 2

Gezondheidscheck

Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigenom uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.


Stembureau

Volg de coronamaatregelen op

  • In het stemlokaal bent u verplicht een mondkapje te dragen.
  • Volg de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op.

Wilt u de regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan kan u de toegang worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U hebt dan niet gestemd.