zaterdag, 23 april 2022 13:09

Kaatsseizoen weer van start2

De jeugd kreeg training van de Osinga's. Twee bekende kaatsers uit ons dorp.

3

4

6

7

8

9

Maar ook de senioren gingen weer los.

10

11

12

13

We hopen weer op een heel mooi kaatsseizoen!