zaterdag, 04 juni 2022 10:05

Dorpshuis terras officieel geopend1

En dat ging dus afgelopen zaterdag gebeuren.

2

Jisse vertelde het verhaal van dit plein/terras. 

3

4

5

Over de voorbereiding, de uitvoering en het resultaat.

6

7

8

9

10

Na de toespraak was het tijd voor de opening.

11

Het knippen van het lint werd door enkele jeugdige dorpsgenoten verricht.

13

En daarmee is het terras geopend!

15

Tijd voor een hapje en een drankje.

16

17

En vergeet het springkussen niet!