zaterdag, 29 oktober 2022 10:11

Geschiedenis: "De Nieuwe Ridder van Sint Joris"Ridderjpg Page1 Image2

Aangekomen bij Geeske stond de koffie voor ons klaar en bovendien was er door Geeske al veel voorbereidend werk verricht, zo lagen er al fotoboeken, diverse notities en oude documenten klaar. Geeske vertelde ons: daar waar een nieuwe ridder van Sint Joris is, was er ook een oude ridder van Sint Joris. De oude Ridder van Sint Joris stond aan de overzijde van de weg. De nieuwe ridder van sint Joris is er al vanaf begin 1800 en heeft van af het begin dienst gedaan als café - winkel - boerderij. Onder andere heeft Ynema het café gerund en (pake) Lieuwe Ynema is er geboren in het jaar 1901. En volgens overlevering paste hij toen nog in een klomp. Later heeft ene Kooistra het café geëxploiteerd. Toen Tjitze en Geeske de Jong te horen kregen dat zij de boerderij (waar Tjitze zijn vader, boer was) niet konden overnemen hebben ze naar iets anders gezocht. Zo kwam hen ter ore dat het café in Engelum te koop stond. De vorige eigenaar was failliet gegaan. Tjitze vond dit eerst maar niets maar, voor Geeske was het wel wat. Na tijd van beraad hebben ze besloten het er maar op te wagen. De koop van de Ridder van sint Joris word getekend op 3 April 1965. Met man en macht wordt er gewerkt aan het schoon maken van het café en de winkel. De vorige eigenaar was na zijn laatste Engelumer kermis als café - winkel eigenaar op vakantie gegaan en dit zonder schoon te maken, en dan kun je je wel voorstellen dat er dan wel het een en ander gevonden is. Maar na al dat geploeter was alles weer schoon en kon het café en de winkel weer geopend worden.

Ridderjpg Page2 Image1

Een stukje geschiedenis over de naam Sint Joris. De stad werd door een draak getiranniseerd. Dagelijks verslond hij twee schapen, die hem geofferd werden, zodat hij zich rustig zou houden. Toen de laatste schapen op deze manier verdwenen waren, eiste de draak mensenoffers. Hierbij viel het lot ook op de dochter van de koning. In bruidskleren trad zij haar dood tegemoet. Maar Sint Joris viel de draak met een lans aan en verwondde het gedrocht. Hij beloofde de koning en het volk dat hij het ondier zou doden als iedereen zich door hem zou laten dopen. Toen koning en volk akkoord gingen doodde hij de draak en op die dag lieten 15.000 mensen zich dopen.

Ridderjpg Page3 Image1

Ridderjpg Page4 Image1

Ridderjpg Page5 Image1

Bovenstaande documenten dateren vanaf 1822.

Ridderjpg Page6 Image1

Zo werd de kermis in de krant aangekondigd.

Ridderjpg Page6 Image2

Ridderjpg Page7 Image1

In de jaren 60 hielden ze ook wel van een feestje. Zo vertelde Geeske, na het matinee was er nog een liefhebber voor een bord sûpenbrij mei sjerp waarbij een bierviltje ook prima smaakt. Zo werd er op een keer midden in de nacht na afloop van een kermisavond, hard op de deur gebonsd na enige tijd besloten we toch maar even te gaan kijken wat er aan de hand was, Piet Sinnema- Tjerk Bekius en Rommert Slot stonden voor de deur met de vraag, is Anne de Jong hier nog, want de heren waren door de vrouw van Anne de Jong aangesproken, dat haar man nog niet thuis was. Omdat ook dit onder de verantwoordelijkheden van een cafébaas hoort, keken ze nog in het café en achter de coulissen nadat Anne hier niet bleek te zijn ging Tjitze mee op zoek in het dorp, en uiteindelijk troffen ze Anne al slapend aan, in een draaimolenbankje.

Ridderjpg Page8 Image1

Ook de jaarlijkse toneeluitvoering was in het café.

Ridderjpg Page8 Image2

Bij feesten en bruiloften zat men gezellig aan lange tafels.

Ridderjpg Page9 Image1

En bij de oude oliekachel zat je lekker warm.


Ridderjpg Page10 Image1

Ridderjpg Page11 Image1

Ridderjpg Page11 Image2

De eerste rijdende winkelwagen van de Fam. de Jong

Ridderjpg Page12 Image1

Ridderjpg Page13 Image1

In 1971 is het café gesloten en de winkel verbouwd.

Ridderjpg Page13 Image2

Ridderjpg Page14 Image1

Waar eerst de achterzaal van het café was, daar zitten nu mensen in de keuken met de opening van de nieuwe winkel.

Ridderjpg Page14 Image2

Ook over de winkeltijd zijn anekdotes te vertellen. Geeske weet nog goed dat er een (strijd) was tussen de heren Lieuwe Ynema en Oeltsje Lanstra. Zij kwamen vaak op het zelfde tijdstip in de winkel en dan was de strijd wie er eerst was. Op een keer toen de hond los op het erf was, stonden de heren beiden met hun rietenmandje zicht te beschermen tegen de hond.

Ridderjpg Page15 Image1

Op de wagen zitten Tjitze de Jong en Ulbe Snoek.

Ridderjpg Page15 Image2

Tot slot nog een ansichtkaart van Engelum die toen in de winkel werden verkocht. En willen wij van de redactie Geeske de Jong nog hartelijk bedanken voor de medewerking aan dit onderwerp.