maandag, 22 oktober 2018 18:57

Succesvolle informatieavond over Zonnepark
20181015 203212


“Zo’n kans krijg je nooit weer. Deze vogel moeten we niet over het net laten vliegen. Als we dit niet oppakken, dan hoeven we nooit meer wat op te pakken”.

Maandagavond 15 oktober lieten de 36 aanwezigen zich positief uit over de plannen om een groot zonnepark van 12 Ha te ontwikkelen.

Het feit dat het zonnepark niet op een zichtlocatie lag scoorde goed. Ook dat het met andere partijen opgepakt gaat worden, werd positief beoordeeld.

Natuurlijk nog grove plannen, maar daar begint alles mee. En natuurlijk waren er ook kritische vragen. Niet alle vragen konden nu al beantwoord worden.

Ze worden meegenomen bij het vervolg.

Klip en klaar was duidelijk dat er voldoende draagvlak was voor Dorpsbelang Engelum om door te kunnen gaan. Op 6 november vind het eerste vervolg plaats.

Dan is er een bijeenkomst met gemeenten, provincie, dorpen, vliegbasis en alle andere betrokkenen.

Dan ook blijkt of het plan goed realiseerbaar is. Dan ook is er meer over het tijdspad te zeggen.

20181015 203157

20181015 203204


Verslag info avond zonneparkjpg Page1
Verslag info avond zonneparkjpg Page2
Verslag info avond zonneparkjpg Page3
Verslag info avond zonneparkjpg Page4
Verslag info avond zonneparkjpg Page5
Verslag info avond zonneparkjpg Page6
Verslag info avond zonneparkjpg Page7
Verslag info avond zonneparkjpg Page9