donderdag, 01 november 2018 12:48

Dorpsbelang Nieuws: SnoeiafvalBeste dorpsbewoners,

Sinds het samengaan naar de gemeente Waadhoeke zijn er een paar dingen veranderd.
Onder andere het inzamelen van het snoeiafval. Dit kon vroeger op plekken
neergelegd worden en een paar keer per jaar werd het opgehaald. Dit wordt nu eens
per twee maand ingezameld, zie de afvalkalender voor de afhaal data:
https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/afvalkalender
Snoeiafval moet nu aangemeld zijn (twee dagen van te voren) bij de Omrin vanaf het
opgegeven adres. Dit houdt in dat als er geen afspraak gemaakt is voor inzamelen, het
ook niet opgehaald wordt! Dit zou toch zonde zijn voor de aanblik van Ingelum.

Snoeiafval

Dit aanmelden kan via de Omrin app of via de website, hier staan oom de
“spelregels” voor het ophalen van dit afval:
https://www.omrin.nl/bij-mij-thuis/services/aanmelden-grofvuil
Zelf brengen bij de Omrin in Stiens kan ook het hele jaar door, het afleveren van dit
snoeiafval/ groenafval is kosteloos.
Vriendelijke groet,
Dorpsbelang Engelum