zaterdag, 31 augustus 2019 11:32

Oproep Doarp en SportDoarp en Sport

Oproep van de redactie van Doarp en Sport aan met name de verenigingen uit Ingelum, om kopij aan te leveren voor deze krant. Het is de redactie opgevallen dat met name verenigingen uit Ingelum dit vaak vergeten of er niet aan denken.
Bij voorbaat dank!

De redactie van Doarp en Sport.