zaterdag, 06 juni 2020 11:51

Wij zijn geslaagd!
Cirinthe en Yorlin de Jonge 2

We beginnen met Cerinthe en Yorlin de Jonge.


Cirinthe en Yorlin de Jonge 3

Cirinthe en Yorlin de Jonge

Cerinthe is geslaagd voor vmbo kader sport en dienstverlening. Zij gaat volgend jaar de opleiding sociaal cultureel werk doen (ROC Friese Poort mbo, niveau 4)
En Yorlin is geslaagd voor mbo niveau 3 mechatronica. Hij gaat volgend jaar een vervolgopleiding doen, mechatronica niveau 4 (ROC Friese Poort).

Elize Hoogland

Dan Alice Hoogland

Elize Hoogland 2

Alice slaagde voor de Havo op csg Comenius Mariënburg te Leeuwarden. Volgend jaar gaat ze HBO-verpleegkunde doen aan de NHL/Stenden.

Jelmer 2

De volgende is Jelmer Osinga.

Jelmer

Jelmer 3

Jelmer is geslaagd voor het VMBO op het Nordwin college. Het gaat nu veehouderij doen op het Nordwin.

Jelmer Postma 3

Dan is Jelmer Postma aan de beurt.

Jelmer Postma

Jelmer Postma 4

Jelmer Postma 2

Jelmer is geslaagd voor basisberoepsgerichte leerweg techniek aan de Ynsicht Leeuwarden.
Hij gaat straks naar het ROC Friese poort in Leeuwarden verder in de techniek nml constructie!!


Jetze 3

Dan Jetze Bakker.

Jetze 3b

Jetze is geslaagd voor de Havo en gaat nu naar Van Hall Larenstein voor de opleiding veehouderij.

Jorrit van der Wal

De volgende is Jorrit van der Wal.

Jorrit van der Wal 2

 Jorrit is cum laude geslaagd op het Stedelijk Gymnasium te Leeuwarden. Volgend jaar gaat hij Psychologie studeren in Groningen.

.Geslaagd 2

En het houd niet op. Hier is Rienk Papa.

Geslaagd

Rienk Papa 2

Rienk is geslaagd op het Piter Jelles Ynsicht, Hij deed daar niveau GL [Gemengde Leerweg]. Hij gaat nu naar de Friese Poort in Drachten, daar gaat hij de opleiding Allround verspaner MBO niveau 3 BBL [Beroepsbegeleidende Leerweg] doen.

Sanne 2

Dan hebben we Sanne Ynema.

Sanne

Sanne is geslaagd voor het Piter Jelles ynsicht. En na de vakantie gaat ze paardenhouderij doen op het Nordwin college.


Thijs

En ook geslaagd is Thijs Dijkstra.

Thijs 2

Thijs 3

Thijs is geslaagd voor de Mavo. Volgend jaar neemt hij een tussenjaar.

Allemaal heel hartelijk gefeliciteerd!