Skerne Wibe logo

Voor al uw vergaderingen, feesten en andere samenkomsten.
Voor alle activiteiten zie agenda Engelum.com.

Stichting Dorpshuis "Skerne Wibe" Engelum

Bestuur Skerne Wibe

Voorzitter

André Posthumus

06 - 1204 5139

voorzitter@skernewibe.nl
Secretaris

vacant

Penningmeester

Bettie Schaafstal

058 - 2531 716

Penningmeester@skernewibe.nl

Boekingen/agenda

Tjitske Posthumus

058 - 2531 755

Boekingen@skernewibe.nl

bij geen gehoor

Jan Jetzes Bakker

06 - 5108 8664Onderhoud

Rinze Bruinsma

06 - 5024 18 24Inkoop horeca

Marrit van Asperen

06 - 2861 6437

inkoop@skernewibe.nl
Technische dienst

Johannes Kortendijk

06 - 5105 5389

webmaster@skernewibe.nl
Vrijwilligers Sander Krikke 06 - 3511 3920 Vrijwilligers@skernewibe.nl
Dorpshuis

Skerne Wibe

058 - 2531 569

info@skernewibe.nlKijk op www.skernewibe.nl